1. Agustí i Peypoch, Juan. Història de l'Hospital del Sagrat Cor (1879-1980). 1991
 2. Albiol Moliné, Rafael. Pere Virgili (1699-1776). 1998
 3. Associació.  Associació Catalano-Balear de Paleopatologia. 1999-2000
 4. Carmona, Ana M.; Montagut, Robert. Col.leció de ceràmica de l'antiga Farmàcia de l'Hospital de la Santa Creu de Barcelona. 1990  
 5. Carrera i Macià, Josep M. Història de l'Obstetrícia i Ginecologia Catalana. 1998  
 6. Cid, Felip. La contribució científica catalana a la Medicina i Cirurgia de Guerra (1936-1939). 1996
 7. Cid, Felip (edit.). Cinc Conferències sobre Pere Virgili. 2001
 8. Clemente, Josep Carles. La Creu Roja a Barcelona. 125 anys de testimoni humanitari (1872-1997). 1997
 9. Coll Colomé, Francisco. L'evolució Històrica de l'Hospital de la Creu Roja de Barcelona. 1990
 10. Coll Colomé, Francisco.  SEPAR, Historia de la Neumología y la Cirugía torácica modernas. 1992
 11. Corbella, Jacint. Història de la Facultat de Medicina de Barcelona (1843-1985). 1996
 12. Costa i Molinari, Josep M. Santiago Montserrat i Esteve. Homenatge al mestre. 1995
 13. Danon, Josep. Catálogo de la Biblioteca Histórica de la Fundación Uriach (1943-1950). 1996
 14. Duch i Torner, M. Montserrat. La Concòrdia dels Apotecaris de Barcelona de 1511. 2000
 15. Figuerola, Iris; Salgado, Isabel; Borrell, Àngels. Els cartells del Museu de la Farmàcia Catalana. 1998
 16. Fuentes Sagaz, M. de. Historia de la Sociedad Española de Cardiología. 1994
 17. Gaspar García, María Dolores. Aparición del Jardín Botánico de Barcelona. Historia, evolución e influencias científicas (1784-1854). 1994
 18. Jordi i González, Ramon. Aportació a la Història de la  Farmàcia Catalana (1285-1997). 1997
 19. Jordi i González, Ramon. Colectanea.... 2003
 20. Martí i Vilalta, J.L. El Dr. Robert. 2004
 21. Martínez, Manuel; López, Secundino; Tolosa, Eduardo. Autobiografía de la Sociedad Española de Neurología (1949-1994) y otras memorias de la Neurología Española. 1995
 22. Massons, Josep Maria. Història del Reial Col.legi de Cirurgia de Barcelona (1760-1842). 2001
 23. Mensa, Joan; Mestres, Olga; Molinos, Josep Mª (dir.).  Història de la Societat Catalana de Medicina Interna. 1990
 24. Orozco Acuaviva, Antonio. Los cirujanos navales de la "Asamblea Amistosa Literaria" de Jorge Juan. 2000
 25. Osler, William (trad. Manuel Fuster). Aequanimitas. 2004
 26. Paniagua, Juan. Studia Arnaldiana. 1994
 27. Piguillem, Francisco. La Vacuna en España. 2000
 28. Ramis, Joaquim. Els Congressos de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana: Gairebé un segle. 1996
 29. Reventós, Jacint. Jordi Gol, metge per a una societat de persones. 1990
 30. Reventós i Contí, Jacint. Els Hospitals del Pirineu i Prepirineu. 1999
 31. Reventós i Conti, Jacint. L’Assistència Sanitària (a Catalunya). 2004  
 32. Tort i Mitjans, Francesc. Santa Maria del Mar. Catedral de la Ribera. 1990
 33. Ustrell i Torrent, Josep M. (coord.).  Història de les Ciències de la Salut a l'Anoia. 1998